اوقات شرعی
 • سه شنبه،01 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • مصوبات شورا

    نامگذاری معابر فرعی به نام شهدای گرانقدر

    1-      نامگذاری خیابان رودکی 20 (واقع در رضاشهر ) با حفظ شماره به نام شهید مجید الله عنایتی

    2-      نامگذاری خیابان زکریا 8 واقع در خیابان زکریا(رضاشهر) با حفظ شماره به نام شهید منوچهر سلطانی

    3-      نامگذاری خیابان اقبال لاهوری 10 با حفظ شماره به نام شهید حسن ستوده

    4-      نامگذاری خیابان ویلا 11 در کوی آب و برق , با حفظ شماره به نام شهید بهمن ساعی

    5-      نامگذاری خیابان سرافرازان 37 با حفظ شماره به نام شهید حسین سید آبادی

    6-      نامگذاری خیابان ارغوان 13 واقع در شهرک طالقانی ( منطقه 9 )با حفظ شماره به نام شهید اسماعیل اسماعیلی

    7-      نامگذاری خیابان وکیل آباد 6 با حفظ شماره به نام شهید سلمان فاتحی فتح آباد

    8-      نامگذاری خیابان وکیل آباد 12 با حفظ شماره به نام شهید جمشید امدادی

    9-      نامگذاری خیابان وکیل آباد 20 با حفظ شماره به نام شهید مسعود میبدی

    10-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 26 با حفظ شماره به نام شهید جعفر اکبرزاده

    11-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 32 با حفظ شماره به نام شهید خلیل ابراهیمی قیطاقی

    12-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 38 با حفظ شماره به نام شهید عباس افشاری

    13-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 40 با حفظ شماره به نام شهید صمد رخشانی

    14-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 44 با حفظ شماره به نام شهید محمد علی حسینی مطلق

    15-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 50 با حفظ شماره به نام شهید هادی فرخی مقدم قلندر آبادی

    16-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 52 با حفظ شماره به نام شهید حسین کارآزما مارشک

    17-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 54 با حفظ شماره به نام شهید جواد جعفری نجف آبادی

    18-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 58 با حفظ شماره به نام شهید محمد علی ایوبی گزکوه

    19-  نامگذاری خیابان وکیل آباد 66 با حفظ شماره به نام شهید غلامحسین ژیان عید گاهی

    20-  نامگذاری خیابان پیروزی 20 با حفظ شماره به نام شهید موسی الرضا رضانیا

    21-  نامگذاری خیابان پیروزی 33 با حفظ شماره به نام شهید مهدی حسینی امام قلی

    22-  نامگذاری خیابان پیروزی 33/1 با حفظ شماره به نام شهید رضا عابدی ابرده

    23-  نامگذاری خیابان پیروزی 34 با حفظ شماره به نام شهید سید محمد جواد ذاکری راد

    24-  نامگذاری خیابان پیروزی 35 با حفظ شماره به نام شهید حسین زوار

    25-  نامگذاری خیابان پیروزی 36 با حفظ شماره به نام شهید عزیزاله کلانتری

    26-  نامگذاری خیابان پیروزی 37 با حفظ شماره به نام شهید علی اکبر جعفری

    27-  نامگذاری خیابان پیروزی 38 با حفظ شماره به نام شهید منصور پور ولی

    28-  نامگذاری خیابان پیروزی 39 با حفظ شماره به نام شهید بابا محمد ملکیان

    29-  نامگذاری خیابان پیروزی 40 با حفظ شماره به نام شهید علی جان رفیعی

    30-  نامگذاری خیابان پیروزی 41 با حفظ شماره به نام شهید بهرام علی نژاد مطلق

    31-  نامگذاری خیابان پیروزی 42 با حفظ شماره به نام شهید محمد پیله چیان

    32-  نامگذاری خیابان پیروزی 43 با حفظ شماره به نام شهید جواد میرآب شهری

    33-  نامگذاری خیابان پیروزی 44 با حفظ شماره به نام شهید حبیب اله قوامی

    34-  نامگذاری خیابان پیروزی 45 با حفظ شماره به نام شهید غلامعلی رجب زاده خراسانه

    35-  نامگذاری خیابان پیروزی 46 با حفظ شماره به نام شهید غلامحسین ظفر قاسمپور

    36-  نامگذاری خیابان پیروزی 47 با حفظ شماره به نام شهید مهدی صنعت دار

    37-  نامگذاری خیابان پیروزی 49 با حفظ شماره به نام شهید محسن رحیمیان

    38-  نامگذاری خیابان پیروزی 50 با حفظ شماره به نام شهید هادی ظفر قاسم پور

    39-  نامگذاری خیابان پیروزی 51 با حفظ شماره به نام شهید غلامرضا صادقی نژاد ارمی

    40-  نامگذاری خیابان پیروزی 52 با حفظ شماره به نام شهید حسین سعادت خواه

    41-  نامگذاری خیابان پیروزی 53 با حفظ شماره به نام شهید احمد ساده

    42-  نامگذاری خیابان پیروزی 54 با حفظ شماره به نام شهیدخدا نظر مرادی

    43-  نامگذاری خیابان پیروزی 55 با حفظ شماره به نام شهید احمد ظریفیان

    44-  نامگذاری خیابان پیروزی 56 با حفظ شماره به نام شهید سلیمان خرمی

    45-  نامگذاری خیابان پیروزی 57 با حفظ شماره به نام شهید محمدناصر ناصری جازار

    46-  نامگذاری خیابان پیروزی 58 با حفظ شماره به نام شهید سید احمد صالح شریفی

    47-  نامگذاری خیابان پیروزی 59 با حفظ شماره به نام شهید محمد چمنی

    48-  نامگذاری خیابان پیروزی 60 با حفظ شماره به نام شهید جواد نیک اقبال

    49-  نامگذاری خیابان پیروزی 61 با حفظ شماره به نام شهید عبدالحمید رحیم زاده

    50-  نامگذاری خیابان پیروزی 62 با حفظ شماره به نام شهید سید ابوالقاسم ژیان اخوان

    51-  نامگذاری خیابان پیروزی 64 با حفظ شماره به نام شهید حمید رضا حکم آبادی

    52-  نامگذاری خیابان پیروزی 65 با حفظ شماره به نام شهید محمد گردی کاریز براق

    53-  نامگذاری خیابان پیروزی 66 با حفظ شماره به نام شهید حسن وهب زاده

    54-  نامگذاری خیابان پیروزی 67 با حفظ شماره به نام شهید هادی دور اندیش

    55-  نامگذاری خیابان پیروزی 68 با حفظ شماره به نام شهید سیداکبر سیدی مقدم

    56-  نامگذاری خیابان پیروزی 69 با حفظ شماره به نام شهید حسین هرویان

    57-  نامگذاری خیابان پیروزی 70 با حفظ شماره به نام شهید سیدحسین دولتی

    58-  نامگذاری خیابان پیروزی 71 با حفظ شماره به نام شهید محمد همتی پور

    59-  نامگذاری خیابان پیروزی 72 با حفظ شماره به نام شهید سید حسین علیزاده موسوی

    60-  نامگذاری خیابان پیروزی 74 با حفظ شماره به نام شهید محمدرضا دشتکی

    61-  نامگذاری خیابان پیروزی 75 با حفظ شماره به نام شهید عباس ولایتی مقدم

    62-  نامگذاری خیابان پیروزی 77 با حفظ شماره به نام شهید عباسعلی ارجمند

    63-  نامگذاری خیابان پیروزی 78 با حفظ شماره به نام شهید علی اکبر عروجی

    64-  نامگذاری خیابان پیروزی 79 با حفظ شماره به نام شهید محمد دوست کام

    65-  نامگذاری خیابان پیروزی 80 با حفظ شماره به نام شهید علی عابدی ابرده

    66-  نامگذاری خیابان پیروزی 81 با حفظ شماره به نام شهید اسماعیل برسلانی

    67-  نامگذاری خیابان پیروزی 82 با حفظ شماره به نام شهید علی اصغر همتیان

    68-  نامگذاری خیابان پیروزی 84 با حفظ شماره به نام شهید غلام عباس یوسفی

    69-  نامگذاری خیابان پیروزی 86 با حفظ شماره به نام شهید علی کویره

     نامگذاری و تغییر نام تعدادی از خیابان ها , میدان ها و بوستان سطح شهر

    1-      تغییر نام میدان حر واقع در بلوار پیروزی برای بررسی بیشتر به کمیته نامگذاری برگشت شود

    2-      خیابان لویزان در امتداد خیابان دلاوران با نام دلاوران

    3-      پلکان کوهنوردی باباکوهی واقع در انتهای بلوار هاشمیه به نام پلکان بابا خورشیدی

    نامگذاری یا تغییر نام خیابان های شهر مشهد

    1-      نامگذاری بلوار رضوی واقع در رضاشهر به نام شهید محمد تقی رضوی

    نامگذاری و تغییر نام تعدادی از میدان های شهر

    1-      تغییر نام میدان حر واقع در بلوار پیروزی به نام میدان سرافرازان با توجه به وجود بلواری به نام حر در منطقه6

    2-      تغییر نام میدان سلمان فارسی واقع در بلوار پیروزی به نام میدان دلاوران با توجه به وجود خیابان سلمان فارسی در منطقه 1

    تغییر نام ونامگذاری تعدادی از بوستان های مناطق :

    1-      پارک مشهور به نه دره واقع در محدوده منطقه 9 به نام پارک خورشید یا پارک نه دره نامگذاری گردد.

    نامگذاری و تغییر نام تعدادی از میدان شهر

    1-      میدان واقع در تقاطع بلوار لادن و بلوار پیروزی به نام میدان لادن

    2-      میدان دوم واقع در بلوار لادن به نام میدان لاله

    3-      میدان واقع در اول بلوار حافظ با عنایت به قرار گرفتن در تقاطع بلوار حافظ و خیابان شهید ولی ا.. چراغچی به نام میدان شهید ولی ا.. چراغچی

    4-      دومین میدان واقع در بلوار حافظ به نام میدان شهید مهدی حکمت

    5-      میدان واقع در ابتدای بلوار 7 تیر به نام میدان هفتم تیر و مرکز فرهنگی در حال احداث واقع در بوستان لاله , به نام مرکز فرهنگی حضرت خدیجه

    6-      میدان واقع در تقاطع بلوار فکوری وبلوار هفتم تیر به میدان هشتم شهریور

    7-      میدان جدیدالاحداث واقع در تقاطع بلوار دلاوران و بلوار شهید فکوری به نام میدان شهید سید علی آل شهیدی

    8-      میدان خیام واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی , با عنایت به تکراری بودن نام , به نام میدان شهید صیاد شیرازی تغییر نام یافت

    9-      نظر به ارج نهادن به فرهنگ وقف و تکریم واقفان میدان ورودی به پارک وکیل آباد به نام میدان حاج حسین ملک

    نامگذاری یا تغییر نام معابر شهر مشهد

    1-      تغییر نام خیابان بنفشه واقع در امتداد بلوار شهید صیاد شیرازی به نام شهید صیاد شیرازی با عنایت به وجود خیابان دیگری به نام بنفشه

    2-      از انتهای بلوار شهید فکوری تا ابتدای بلوار شهید برونسی (شامل بلوار 8 شهریور )به نام شهید فکوری تغییر نام یابد

    3-      تغییر نام بلوار فضل بن شاذان از میدان جمهوری اسلامی تا انتها به نام بلوار شهید کاوه و میدان واقع در این بلوار به نام میدان شهید کاوه

    4-      نامگذاری معابر و خیابان های شهرک طالقانی به نام ارغوان

    5-      تغییر نام ادامه بلوار 7 تیر با نام فعلی هنر به نام بلوار 7 تیر

    6-      از بلوار صابر تا بلوار شهید فکوری (پنجاه متری فشار قوی ) به نام بلوار شهید کشوری

    7-      خیابان کوثر جنوبی با حفظ شماره به نام شهید محمود رعنایی گوشیکی

    8-      هفتم تیر 6/29 واقع در بلوار هفتم تیر (کوی آب و برق)با حفظ شماره به نام شهید محمد حسین اورجنگی

    9-      خیابان شهید صیاد شیرازی 61 واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی با حفظ شماره به نام شهید فرید صفاریان

    10-  خیابان رهایی 10/10 واقع در رهایی (بلوار پیروزی ) با حفظ شماره به نام شهید علی اکبر شفیعی

    11-  خیابان هنرستان 33 واقع در بلوار هنرستان با حفظ شماره به نام شهید حمید وطن خواه

    12-  خیابان اقبال لاهوری  23 واقع در خیابان اقبال لاهوری (بلوار وکیل آباد ) با حفظ شماره به نام شهید غلامحسین غدیری

    13-  خیابان شهید صیاد شیرازی 57 واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی با حفظ شماره به نام شهید محمد مختاری

    14-  خیابان پایداری 4/3 واقع درخیابان پایداری (شهرک آزادگان ) با حفظ شماره به نام شهید علی یزدان پناه

    15-  خیابان رهایی 7/10 واقع در خیابان رهایی (شهرک آزادگان) با حفظ شماره به نام شهید علیرضا احمدزاده

     

    تعداد بازدید :4883
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط پورتال منطقه نه شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد