اوقات شرعی
 • سه شنبه،01 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • معاون فرهنگی اجتماعی: عقیل قدرتی
    معاون فرهنگی اجتماعی: عقیل قدرتی
    عقیل قدرتی
    معاون فرهنگی اجتماعی
    کارشناسی - -
    تلفن تماس :35090307
    رایانامه :ghodratee-a@mashhad.ir
    شرح وظایف
    شرح وظایف :
    - تلاش و پیگیری در جهت بسترسازی و اجرایی نمودن سیاست ها و اهداف معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری در سطح منطقه؛
    - اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، تفریحی و ورزشی در سطح منطقه با توجه به دستورالعمل های ابلاغی؛
    - تلاش در تشکیل شوراهای اجتماعی محلات و پیگیری مصوبات این شوراها در سطح منطقه؛
    - شناسایی، پیشنهاد و پیگیری در خصوص ایجاد طرح های حجمی، اجرای طرح های زیباسازی و آذین بندی در سطح منطقه در راستای زیباسازی فضاهای شهری، خصوصاً در ایام خاص و مناسبت های طول سال؛
    - شناسایی مراکز و نهادهای فرهنگی و مذهبی در سطح منطقه و تلاش در جهت مشارکت این مراکز در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی؛
    - شناسایی، پیشنهاد و پیگیری احداث مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی، گردشگری و ورزشی در سطح منطقه؛
    - جلب مشارکت عموم شهروندان در انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و واگذاری هر چه بیشتر امور به آنها در سطح منطقه؛
    - ارتقای سطح دانش و نگرش نسبت به نواحی و محلات منطقه، هویت‌بخشی به محلات و پیشبرد فعالیت ها به سمت محله محوری و نهادینه کردن مساجد به عنوان محور محلات؛
    - تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در مساجد و رابطه آن ها با مراکز فرهنگی در جهت اجرای برنامه در سطح منطقه؛
    - تلاش در جهت شناسایی و مستندسازی مشخصه ها، عناصر و نمادهای هویت بخش منطقه؛
    - ارایه پیشنهاد به بخش نظام پیشنهادات در خصوص فعالیت های ممکن در سطح منطقه به جهت تسریع در روند اجرا و تأثیرگذاری به شهروندان؛
    - تلاش درجهت شناسایی و مکان یابی مشخصه های جمعیتی، مکانی، فرهنگی، تفریحی، هنری، ورزشی و گردشگری سطح منطقه و تکمیل فرم های اطلاعاتی ابلاغ شده به منظور تکمیل بانک های اطلاعاتی نرم افزار Social GIS شهر مشهد؛
    - بهره گیری بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در سازمان های وابسته به شهرداری در راستای اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی در سطح منطقه؛
    - شناسایی ناهنجاری های اجتماعی در سطح منطقه و تلاش در جهت کاهش آنها از طریق تحلیل های کارشناسی و پیشنهاد راهکار ضمن تهیه جداول آماری و گزارش های  ادواری و ارسال آنها به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مرکز؛
    - تلاش در جهت اجرای برنامه های اصلاح رفتارهای اجتماعی، ارتقاء سلامت و آموزش های همگانی در سطح منطقه؛
    - ارائه گزارش و آمار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی منطقه به صورت ماهانه و یا حسب ضرورت به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی؛
    - تلاش در جهت محوریت مساجد و ارتباط مساجد با مراکز فرهنگی نواحی در جهت اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی منطقه؛
    - تلاش در جهت برقراری ارتباط و مشارکت نخبگان، تشکل های فرهنگی و ورزشی، مراکز اجتماعی و سایر عوامل انسانی و کالبدی موثر در مناطق در قالب جلسات برنامه ریزی، شوراهای مشورتی و تیم های اجرایی تخصصی؛
    - رعایت کلیه مفاد و ضوابط گردش کار اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی ابلاغی از سوی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی؛
    - بهره‌مندی از بستر و فناوری اطلاعات در جهت ساختاردهی و نظم‌دهی به فعالیت‌ها و وظایف محوله IT.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط پورتال منطقه نه شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد