فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
فهرست مطالب آموزش های شهروندی
 • دستورالعمل فرهنگ شهروندی
  سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۱

  دستورالعمل فرهنگ شهروندی

  شهروندی مجموعه ی گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است که اگرچه فردی باشند اما برآیند آن ، به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. مقوله "شهروندی" همه ...

 • دستورالعمل ارتقای فرهنگ شهروندی
  دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۳:۴۰

  دستورالعمل ارتقای فرهنگ شهروندی

  شهروندی مجموعه ی گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است که اگرچه فردی باشند اما برآیند آن ، به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. مقوله "شهروندی" همه ...