فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب مطالب
فهرست مطالب
  • دستورالعمل فرهنگ شهروندی
    شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۳۱

    دستورالعمل فرهنگ شهروندی

    شهروندی ، مجموعه ی گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است که اگرچه فردی باشند اما برآیند آن ، به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. مقوله "شهروندی" همه ...