فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰ ۲۲
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YPZhdmK2KrZhyDZhti42KfYsdiq2Yog2LTZhdin2LHZhyDZitmDINi02YjYsdin2Yog2KfYs9mE2KfZhdmKINi02YfYsSDZhdi02YfYryDYr9ixINmF2YbYt9mC2Ycg27k=

برگزاری جلسه کمیته نظارتی شماره یک شورای اسلامی شهر مشهد در منطقه ۹

دهمین جلسه کمیته نظارتی شماره یک شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا و شهردار منطقه 9 برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9 ، دهمین جلسه کمیته نظارتی شماره یک ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد باحضور حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ، حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ، هاشم دائمی رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد ، سعید حسینقلی زاده مقدم شهردار منطقه۹ و جمعی از مسئولین این منطقه به منظور بررسی پرونده های شهروندان و رسیدگی به درخواست های مردمی در محل اتاق جلسات این منطقه برگزار شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0929826100667
Qt: 0.72169899940491