فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۴ ۱۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrNix2KfZiiDZitmDINmF2YjYsdivINix2KfZiiDZgtmE2Lkg2K/YsSDZhdit2K/ZiNiv2Ycg2K7Yr9mF2KfYqtmKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2YcgOQ==

اجرای یک مورد رای قلع در محدوده خدماتی شهرداری منطقه 9

قلع ملک مسکونی و فاقد مجوزی واقع در بلوار سرافرازان از طریق اجرای رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها اجرا شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9 ، به منظور صیانت از حقوق شهروندان قانون مدار و بر اساس ضوابط و مقررات ، طبق هماهنگی با مراجع قانونی ، رای قلع ملکی در خیابان بهاران واقع در بلوار سرافرازان اجرا شد .

گفتنی است این ملک دارای تخلفات متعدد از جمله پیشروی طولی ، افزایش طبقه مازاد غیرمجاز ، احداث واحد غیر مجاز در پیلوت بوده که نهایتا رای قلع ملک مذکور بر اساس رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها با هماهنگی مراجع ذیصلاح ، توسط مدیریت اجرائیات و اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری منطقه 9 اجرا گردید .

شایان ذکر است طبق ماده صد قانون شهرداری ها ، مدیریت شهری اخطارهای لازم را به مالکین جهت رفع خطر از بناهای فاقد مجوز و استحکام و همچنین دیوارهای خطری در اماکن عمومی صادر و پیگیری می نماید که در صورت عدم اقدام توسط مالکین در مهلت مقرر ، شهرداری می تواند راﺳﺄ نسبت به رفع خطر و اجرای رای صادره از سوی کمیسیون ماده صد اقدام نماید .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0021006266276
Qt: 2.042174577713