فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۳ ۱۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2YPYs9ioINin2YXYqtmK2KfYsiDZg9in2YXZhCDZiNi22LnZitiqINio2YfYr9in2LTYqiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdmG2LfZgtmHIDk=

پیرو بازدید نماینده بازرسی فرمانداری مشهد ؛

کسب امتیاز کامل وضعیت بهداشت شهرداری منطقه 9

طی بازدید نماینده بازرسی فرمانداری مشهد و مرکز بهداشت شماره یک ، شهرداری منطقه 9 موفق به کسب نمره کامل درخصوص بررسی وضعیت رعایت بهداشت و اجرای شیوه نامه های بهداشتی در دوران همه گیری ویروس کرونا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9 ، پیرو بازدید صورت گرفته توسط نماینده بازرسی فرمانداری مشهد و نماینده مرکز بهداشت شماره یک در خصوص بررسی وضعیت رعایت بهداشت و اجرای شیوه نامه های بهداشتی شهرداری منطقه 9 برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا ، شهرداری منطقه 9 موفق به کسب نمره کامل (100) شد .

گفتنی است آیتم های بررسی شده طی این بازدید بر مبنای میزان رعایت اصول و ضوابط بهداشتی ، استفاده از وسائل حفاظت فردی مناسب اعم از ماسک ، شیلد و ... ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، وجود سیستم تهویه مناسب در اتاق ها و سالن ها ، نصب پوستر و بنرهای آموزشی به جهت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا ، بررسی وضعیت واکسیناسیون کارکنان و ... بوده است .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7192665735881
Qt: 1.6644186973572