فهرست طبقات
دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۰ ۱۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2LTYtNmF2YrZhiDYrNmE2LPZhyDZg9mF2YrYqtmHINmG2LjYp9ix2KrZiiDYtNmF2KfYsdmHINmK2YMg2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ixINmF2LTZh9ivINiv2LEg2YXZhti32YLZhyA5

برگزاری ششمین جلسه کمیته نظارتی شماره یک شورای اسلامی شهر مشهد در منطقه 9

صبح روز جاری ، ششمین جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد در شهرداری منطقه 9 برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9 ، ششمین جلسه کمیته نظارتی شماره یک شورای اسلامی شهر مشهد با حضور حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ، حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر ، هاشم دائمی رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ، جواد اصغری شهردار منطقه 9 و جمعی از مسئولین این منطقه به منظور رسیدگی به پرونده های شهروندان در محل سالن جلسات این منطقه برگزار شد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.061798731486
Qt: 0.68342280387878