فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۷ ۱۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YPZhdmK2KrZhyDZgdmG2Yog2Ygg2KfYrNix2KfZitmKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2YcgOSDYr9ixINmD2YjZhyDZvtin2LHZgw==

برگزاری جلسه کمیته فنی و اجرایی شهرداری منطقه 9 در کوه پارک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9 ، صبح روز گذشته جلسه کمیته فنی و اجرایی شهرداری این منطقه جهت مرور فعالیت های اجرایی و تلاش مضاعف ادارات در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در کوه پارک مشهد برگزار شد.

به روایت تصویر ؛

منبع:
آدرس کوتاه شده: