دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۲۳ ۲۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
پلمپ 82 واحد صنفی مزاحم و آلاینده در منطقه 9

طی یکسال گذشته انجام شد؛

پلمپ 82 واحد صنفی مزاحم و آلاینده در منطقه 9

شهردار منطقه 9 مشهد از پلمپ 82 واحد صنفی مزاحم و آلاینده در سطح این منطقه طی یکسال گذشته به منظور جلوگیری از آلودگی های صوتی و زیست محیطی مشاغل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، جواد اصغری گفت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از آلودگی های صوتی و زیست محیطی پس از تشکیل پرونده تخلفات مشاغل مزاحم، با استناد به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، با این واحدهای صنفی رفتار قانونی شده است.

اصغری اضافه کرد: واحدهای صنفی آلاینده، مزاحم و پرخطر در این منطقه براساس نوع مشاغل و معابر قرارگیری آنها، شناسایی و دسته بندی شده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون 443 واحد شغلی مزاحم و آلاینده سطح منطقه براساس نوع واحد صنفی شناسایی شدند، ادامه داد: به منظور ساماندهی این مشاغل، طی یکسال گذشته پس از انجام بازدیدهای کارشناسی توسط شهرداری منطقه 9، برای 390 مورد، پرونده تخلفات تشکیل شده است.

شهردار منطقه 9 مشهد اظهار داشت: تاکنون بیش از 890 اخطاریه در این خصوص توسط منطقه صادر شده و طی یکسال گذشته 82 واحد صنفی مزاحم و آلاینده پلمپ گردیده است.

جواد اصغری در پایان در مورد چگونگی شناسایی این گونه مشاغل اظهار کرد: این صنفوف از طریق ثبت شکایت‌های شهروندان در سامانه 137 یا مراجعه حضوری شاکیان به شهرداری و گشت‌زنی‌های صورت گرفته از سوی واحد رفع سدمعبر این منطقه، شناسایی می شوند.

منبع: