فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۴۶ ۲۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
اجرای رای قلع طبقه مازاد ساختمان مسکونی در منطقه 9

با دستور مقام قضایی صورت گرفت؛

اجرای رای قلع طبقه مازاد ساختمان مسکونی در منطقه 9

اجرای رای قلع طبقه مازاد ساختمان مسکونی در منطقه 9 براساس رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، صبح امروز رای قلع بنا طبقه مازاد ساختمانی مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با مراجع ذیربط، با حضور مسئولین شهرداری منطقه 9 به منظور پیشگیری از ساخت و سازهای فاقد استانداردهای لازم و نادیده گرفتن حقوق عمومی که تهدیدی برای امنیت و آسایش شهروندان است، اجرا شد.

احداث طبقه مازاد، تغییر کاربری پیلوت به مسکونی و پیشروی طولی، تخلفات ساختمانی این ملک در خیابان شهید عارفی 19 بود که براساس رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها از طریق اجرای رای قلع بنا با آن رفتار قانونی شد.

منبع: