فهرست طبقات
شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۴۱ ۳۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
بررسی نظرسنجی طرح "محله ما" در محلات لادن، هنرستان، اقبال لاهوری و آب و برق

با حضور مسئولین شهرداری منطقه 9 برگزار شد؛

بررسی نظرسنجی طرح "محله ما" در محلات لادن، هنرستان، اقبال لاهوری و آب و برق

پروژه های پیشنهادی براساس نظرسنجی طرح محله ما در محلات لادن، هنرستان، اقبال لاهوری و آب و برق با حضور مسئولین شهرداری منطقه 9 و مشاورین طرح مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، در جلسه ای که با حضور مسئولین شهرداری این منطقه و مشاورین طرح محله ما برگزار شد، پروژه های که از طریق نظر سنجی از شهروندان محلات لادن، هنرستان، اقبال لاهوری و آب و برق پیشنهاد شده بود، جهت اجرا مورد بررسی قرار گرفت.

در گام چهارم طرح محله ما در منطقه 9 همچون گام های گذشته، درخواست های شهروندان در این محلات از طریق نظرسنجی در خصوص نیازهای محله توسط گروه های این طرح جمع آوری شد و براساس پرتکرارترین درخواست های مطرح شده، پروژه های عمرانی زود بازده پیشنهادی در این جلسه بررسی شد.

براساس نظرسنجی های انجام شده در مکان های مختلف محلات، 1080 پیشنهاد در محله آب و برق، 1057 پیشنهاد در محله هنرستان، 1404 پیشنهاد در محله اقبال لاهوری و 1131 پیشنهاد در محله لادن و محدوده گلدیس توسط شهروندان عنوان شده است.

بهسازی پیاده روها از پرتکرارترین درخواست شهروندی عنوان شده در این 4 محله بود و تعیین تکلیف اراضی بایر، افزایش مبلمان و تجهیزات ورزشی، ایجاد بوستان خطی و فضای سبز و ارتقاء وضعیت بهداشت و ... موضوعات بعدی مطرح شده در این محلات بوده است.

در این جلسه تمامی درخواست های مطرح شده شهروندان در نظرسنجی، مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی پروژه خرد مقیاس محلی با بهره گیری نظرات شهروندان پیشنهاد شد.

شایان ذکر است طرح "محله ما" با هدف فعال ساختن حس تعلق اجتماعی و ارتقای فرهنگ مشارکت جویی شهروندان و همچنین افزایش نظارت و مشارکت مردمی بر اجرای پروژه های عمرانی در سطح محلات اجرا می گردد و با توجه به اجرای این طرح از سال 96 در منطقه 9، بیشترین تعداد پروژه های اجرایی طرح محله ما در بین مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد با 25 پروژه در منطقه 9 بوده است.

منبع: