فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۴ ۲۲
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
برگزاری جلسه بررسی لایحه بسته تشویقی پهنه نه دره در منطقه 9

با حضور شهردار منطقه 9 برگزار شد؛

برگزاری جلسه بررسی لایحه بسته تشویقی پهنه نه دره در منطقه 9

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، جلسه بررسی لایحه بسته های تشویقی محلات هدف بارآفرینی در پهنه نه دره با حضور شهردار و جمعی از مسئولین شهرداری این منطقه، مدیرعامل سازمان بارآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد و مسئولین دفتر تسهیلگری پهنه نه دره برگزار شد.

منبع: