فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۵۹ ۱۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
ارسال 200 پیشنهاد شورای اجتماعی محلات منطقه 9 به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد

در راستای اجرای تبصره 39 مصوبه بودجه سال 99 شورای اسلامی شهر مشهد صورت گرفت؛

ارسال 200 پیشنهاد شورای اجتماعی محلات منطقه 9 به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد

براساس تبصره 39 مصوبه بودجه سال 99 شورای اسلامی شهر مشهد 5 درصد از اعتبارات حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شهرداری مشهد براساس مصوبات شورای اجتماعی محلات و نظرات مردمی هزینه خواهد شد.

شهردار منطقه 9 مشهد از اجرای تبصره 39 مصوبه بودجه سال 99 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اجرای برنامه های فرهنگی براساس مصوبات شوراهای اجتماعی محلات و نظرات مردمی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، جواد اصغری گفت: با هدف فعال ساختن حس تعلق اجتماعی و هویت بخشی و افزایش مسئولیت پذیری شوراهای اجتماعی محلات، براساس تبصره 39 مصوبه بودجه سال 99 شورای اسلامی شهر مشهد 5 درصد از اعتبارات حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شهرداری مشهد براساس مصوبات شورای اجتماعی محلات و نظرات مردمی هزینه خواهد شد.

اصغری اظهار کرد: براین اساس مصوبات شاخص 16 شورای اجتماعی محلات شهرداری منطقه 9 که نتیجه برگزاری کارگروه های مردمی است و با توجه به نیازهای اولویت بندی شده اهالی محلات تصویب شده، به عنوان طرح های پیشنهادی مردمی ارائه گردید.

وی به برگزاری جلسات شورای اجتماعی محلات این منطقه با موضوع تبصره 39 اشاره کرد و افزود: از ماه گذشته جلسات شوراهای اجتماعی محلات با محوریت ارائه پیشنهادها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی به صورت مجازی برگزار شد و تاکنون 200 پیشنهاد در این خصوص ارائه شده است.

شهردار منطقه 9 مشهد در پایان اضافه کرد: این پیشنهادات به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد ارسال شده تا ضمن بررسی های مورد نیاز، در خصوص اجرای آن ها تصمیم گیری شود.

شایان ذکر است اجرای مسابقات محله، تهیه تابلو و رول آپ های اطلاع رسانی در مقابل مساجد، نصب تابلوی عکس و معرفی شهید در ذیل تابلوهای راهنمای معابر مزین به نام شهدای معزز، توانمندسازی مراکز تحت پوشش بهزیستی، اجرای نقاشی دیواری مفاخر و شهدای محله، تجهیز کتابخانه مساجد و ... از پرتکرارترین پیشنهادهای شورای های اجتماعی محلات به منظور اجرای این تبصره در شهرداری منطقه 9 بوده است.

منبع: