فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۱۲ ۶۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
اجرای مصوبه تغییر نام بولوار حافظیه در منطقه 9 به عماد خراسانی

براساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد؛

اجرای مصوبه تغییر نام بولوار حافظیه در منطقه 9 به عماد خراسانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، تابلوهای بولوار حافظیه واقع در پیروزی 72 که براساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به عماد خراسانی تغییر نام پیدا کرده بود، نصب شد.

منبع: