فهرست طبقات
یکشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶ ۲۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
قلع یک مورد ساخت و ساز غیراصولی در منطقه 9

قلع یک مورد ساخت و ساز غیراصولی در منطقه 9

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، در جهت صیانت از حقوق شهروندان قانون مدار و براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و با هماهنگی مراجع قانونی یک مورد ساخت و ساز غیر اصولی و فاقد مجوز در مساحت 170 مترمربع واقع در بولوار لادن قلع گردید.
این اقدام بنا بر دستور صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه هفت مشهد مقدس و با هماهنگی مراجع ذیربط توسط این منطقه اجرا شد.

منبع: