پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۲۱ ۲۷۰
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KrYudi32YrZhNmKINio2YjYs9iq2KfZhiDZiNmD2YrZhCDYotio2KfYrw==

تعطیلی بوستان وکیل آباد

تعطیلی بوستان وکیل آباد

بوستان وکیل آباد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: