فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰ ۹۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINqv2LHZiNmHINmD2YbYqtix2YQg2b7YsdmI2pjZhyDZhdi52KfZiNmG2Kog2LnZhdix2KfZhtiMINit2YXZhCDZiCDZhtmC2YQg2Ygg2KrYsdin2YHZitmDINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINin2LIg2b7YsdmI2pjZhyDZh9in2Yog2YXYrdmE2Ycg2YXYpyDYr9ixINmF2YbYt9mC2YcgOQ==

گزارش تصویری؛

بازدید گروه کنترل پروژه معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از پروژه های محله ما در منطقه 9

بازدید گروه کنترل پروژه معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از پروژه های محله ما در منطقه 9

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، گروه کنترل پروژه معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به همراه مسئولین شهرداری منطقه 9 از پروژه های محله ما در این منطقه بازدید کردند.

گفتنی است منطقه 9 در سال 99 دارای 9 پروژه فعال محله ما است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0554493268331
Qt: 0.66326212882996