فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴ ۵۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2YbYrdmI2Ycg2Ybar9mH2K/Yp9ix2Yog2K/Ysdiu2KrYp9mGINmF2LnYp9io2LEg2YHYsdi52Yog2K/YsSDZhdmG2LfZgtmHIDk=

به روایت تصویر؛

برگزاری جلسه هم اندیشی نحوه نگهداری درختان معابر فرعی در منطقه 9

برگزاری جلسه هم اندیشی نحوه نگهداری درختان معابر فرعی در منطقه 9

به گزارش ورابط عمومی شهرداری منطقه 9، جلسه هماهنگی و هم اندیشی نحوه نگهداری درختان معابر فرعی در منطقه 9 با حضور مسئولین معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد و مسئولین شهرداری این منطقه برگزار شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9308080673218
Qt: 1.8980700969696