فهرست طبقات
دوشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۱ ۱۳:۰۳ ۱۴۱۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LfYp9mH2LHZiiDZvtmI2LEg2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Yc5INi02K8=

شهرداری منطقه9

طاهری پور شهردار منطقه9 شد

محسن گل مشکی شهردار سابق به علت بیماری جسمی و فرصتی برای استراحت نتوانسته به ادامه وظایف خود عمل بپوشاند آقای حسین طاهری پور منسوب شهردار جدید منطقه9 ادامه فعالیتها ی منطقه را بر عهده دارد

نمونه ای از فعالیت های محسن گل مشگی:احداث بلوار نماز،فکوری،دلاور،پارک خطی 7 کیلومتری پیروزی،کوهستان پارک خورشید ،سالن های ورزشی وبوستان های محلی غیرمیباشد

با توجه به اینکه ساخت سازهای جدید در مشهد بیشتر در منطقه9 میباشد این منطقه نسبت به مناطق دیگر از رشد بسیار خوبی در تمامی زمینه ها عمران،فضای سبز،خدمات شهری،امورفرهنگی....دارد.تمامی کارکنان منطقه 9سعی کرده اند با حداقل دریافتی بهترین ثمره را برای شهروندان داشته باشند.
معاون شهرسازی شهرداری مشهد مهندس جاوید افزود:هدف تمامی فعالیت های شهرداری رضایت شهروندان است.شهر در حال تغییر تحولات است که ملزم یک برنامه ریزی دقیق با توجه به شرایط زمانی و مکانی می باشداگر لازم باشد باید برنامه ها اصلاح شود.باید خواسته ها و نیازهای مردم رفع شود که به نحو احسن در این منطقه دیده شده است مسیر تکامی طرح با قدرت و قوت بیشتربا حضور مهندس طاهری پور طی میشود.زیبایی شهرها درکنار آراستگی امری بسیار مهم است زیرا نشاط و سر زندگی را برای شهروندان به ارمغان می آورد.منطقه 9 در طول زمان به خصوص در دوره فعالیت آقای گل مشکی تغییر چشمگیری داشته این منطقه از مناطق برجسته شهر مشهد است که کار کردن در این منطقه را سخت تر می کند.آقای طاهری پور با توجه به روحیه و تفکرپویا و تجاربی که از شهرداری داشته می تواند مستمرثمر در این منطقه باشد.
طاهری پور شهردار جدید منطقه 9 افزود:آقای گل مشکی فعالیت های بسیاری در سابقه کاری خود در تمامی مراحل کاری داشته اند و نشستن به جای آقای گل مشکی کار بسیار سختی است اما به علت بیماری جسمی دوست عزیزم خدمت به شهروندان را قبول کرده تا سلامتی آقای گل مشکی باز گردد.طاهری پور شهرداری مناطق 8و11 رادر کارنامه خود ثبت نموده است.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.97123670578003
Qt: 0.56237053871155