پیگیری

پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری

شهرداری منطقه 9
2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhti32YLZhyA5

در شهرداری منطقه 9 تا کنون چندین پروژه مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی در کاربری های تجاری ، اداری ، مسکونی ، پارکینگ طبقاتی ، ورزشی ، آموزشی، فرهنگی و پردیس سینمایی اجرا شده است که در ادامه به مهمترین این پروژه ها پرداخته خواهد شد .

  • پروژه مسکونی ، تجاری ، اداری ، فرهنگی ، پردیس سینمایی و پارکینگ طبقاتی آرمیتاژ گلشن واقع در تقاطع بلوار هفت تیر و خیابان گلشن در زمینی به مساحت حدود 4 هزار متر مربع و زیربنایی بیش از 51 هزار مترمربع در 34 طبقه در حال احداث است.

  • پروژه تجاری ،مسکونی و پارکینگ طبقاتی فرشته واقع در تقاطع بلوار هفت تیر و ارشاد در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع و زیر بنایی بالغ بر 155 هزار متر مربع در 25 طبقه در حال احداث است.

  • پروژه تجاری ، اداری ، پارکینگ طبقاتی آبان واقع در نبش هاشمیه 6 در مساحتی به متراژ 2600 مترمربع و زیربنای 24هزار مترمربع در 12 طبقه احداث و در حال بهره برداری است.

از دیگر پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری این منطقه می توان به پروژه مسکونی پرنیان ، پروژه های تفریحی فرهنگی در بوستان خورشید و ... اشاره کرد.