شماره: 9/1400/15810

منطقه 9 استعلام

موضوع : احداث فضای سبز پروژه بهسازی پیاده رو بلوار فکوری

1-بازگشایی پاکات استعلام در زمان جلسه کمیسیون منوط به داشتن ظرفیت آزاد کافی در سامانه وندور بوده و در صورت عدم ظرفیت کافی شهرداری نسبت به کنار گذاشتن پاکت اقدام می نماید. 2-    تحویل پاکتهای استعلام : دبیرخانه شهرداری منطقه 9 واقع در طبقه  همکف  اداره می باشد.(همراه داشتن مُهر شرکت جهت تحویل پاکت الزامیست) 3-    مشخص...

زمان شروع:1400/05/13
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/05/16 12:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/05/16 12:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/05/16 18:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

مدیر شهرداری منطقه 9
تلفن : 31295301-2
پست الکترونیک : zone9@mashhad.ir

جواد اصغری

خدمات الکترونیک شهری